• Snelle verzending!
  • Uitgebreid assortiment
  • Deskundig advies
  • Wereldwijde verzending

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Verkoper: Jukebox Revival.
  • Koper/Klant: De zakelijke klant die producten koopt via de webshop www.jukebox-revival.eu, www.jukebox-revival.nl of www.jukebox-revival.com.
  • Producten: Nieuwe en gebruikte artikelen die te koop worden aangeboden op de webshop.
  • Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper voor de aankoop van Producten
  • Dag: kalenderdag;
  • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt
  • Overeenkomst: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten. zowel in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, dan verkoop in de winkel.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de Verkoper en de Koper.

3. Bestellingen en Overeenkomst

3.1. Bestellingen worden geplaatst via de webshop en zijn onderhevig aan aanvaarding door de Verkoper.

3.2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Verkoper de bestelling van de Koper heeft bevestigd.

3.3 De Verkoper mag ten alle tijden de koop eenzijdig ontbinden.

4. Prijs en Betaling

4.1. Prijzen zijn exclusief BTW. Ter indicatie worden ze ook inclusief BTW vermeld. De BTW tarieven worden op basis van VAT nummer en adres berekend op de checkout pagina.  

4.2. Betaling dient te geschieden volgens de betaalmethoden vermeld in de webshop tenzij vooraf anders overeen gekomen.

5. Levering

5.1. De Verkoper zal zich inspannen om de producten zo spoedig mogelijk te leveren. Indien producten niet voorradig zijn zal de verkoper de klant informeren. Wanneer mogelijk kan de verkoper overgaan tot het het verzenden van een deel order. 

5.2. Het risico van verlies of beschadiging is voor de koper wanneer deze voor onverzekerde verzending kiest.

5.3. Wanneer de koper niet heeft gekozen voor verzekerde verzending gaat het risico van verlies of beschadiging over op de koper wanneer de zending is aangeboden an de bezorg dienst.

5.4 Indien de levering beschadigd wordt afgeleverd en de klant heeft gekozen voor een verzekerde levering dient de klant binnen 24 uur dit te melden aan de verkoper via het e-mail adres vermeld op de contact pagina, met de volgende documenten:
- Foto van het pakket (indien mogelijke ongeopend) 
- Foto van het verzend etiket.
- Foto van het product/artikel in de doos inclusief verpakkings materiaal
- Foto van het artikel

5.5 De verkoper zal indien mogelijk het artikel herstellen of vervangen. Wanneer dit niet mogelijk is zal er een gepaste oplossing worden geboden.
 
6. Garantie

6.1. De Verkoper garandeert dat de Producten voldoen aan de geldende specificaties welke op de product pagina staan vermeld.

6.2  Afbeeldingen kunnen afwijken van het product.

6.3. De garantieperiode en voorwaarden verschillen per product. Deze kunnen worden opgevraagd via het op de contact pagina vermelde email adres.  

7. Retourbeleid

7.1. De Koper heeft het recht om Producten binnen de garantie periode te retouneren wanneer de producten niet voldoen aan de vermelde specificaties op de product pagina.
7.2 Voordat artikelen retour gestuurd kunnen worden dient er altijd vooraf contact te worden gezocht via het emailadres op de contact pagina.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot het bedrag dat door de Koper is betaald voor de desbetreffende Producten, Verzend kosten zijn daar van uitgesloten. 

9. Klachtentegeling

9.1 Bij klachten dient de klant zich allereerst te wenden tot de verkoper.

9.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 24 uur volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

9.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 3 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

10.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2. Alle mogelijke rechtsgeschillen die uit de overeenkomst voortvloeien , zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank in Breda.

11.0 Consumenten
11.1 
Let op dit zijn de leverings voorwaarden voor bedrijven. Onze leverings voorwaarden voor consumenten vindt u hier